Byn flyttar till Danmark

01 april, 2017

 

Byn Kommunikationsbyrå flyttar huvudkontoret till Danmark

I samband med ett antal nyckelkunders etablering på den danska marknaden flyttar nu Byn Kommunikationsbyrå huvuddelen av sin verksamhet till Köpenhamn.

– Vi har ju ett etablerat samarbete med både kunder och partners på den danska sidan, vi har ju till exempel jobbat med MHI Vestas Offshore Wind sedan byrån startade, konstaterar Anders Hofvergård – en av Byns grundare.
– Och så har det ju aldrig känts riktigt bekvämt med den här jordnära, enkla imagen vi dragits med här i Sverige. Nej, det är helt enkelt dags att ta sig själv på allvar. Vi är betydligt mer pretentiösa än folk tror.

Frågan väcktes då Norrköpings Kommun nyligen avslöjade sina planer på att etablera sig på Jylland under namnet Norrkøbing. Här kvarstår bara vissa markrättigheter att lösa. Parallellt med detta har en annan av Byns kunder; Fastighetsbolaget Stångåstaden, för avsikt att lansera sig som Köpenhamns allmännyttiga bostadsbolag – Stangabyen.
– Vi känner att Köpanhamnarna verkligen skulle behöva en injektion av ett bostadsföretag som ligger ett steg före, menar Hofvergård.
– Vi diskuterar samtidigt med Länsförsäkringar Östgöta om det inte är dags att kasta av sig det regionala oket och bli mer internationella.

Vid flytten kommer samtliga Byns medarbetare vid Norrköpingskontoret att erbjudas arbete i Danmark.
– Det her blir skidefedt, summerar Maria Kufver, VD. Hela grejen känns som att åka på ett smørrebrød rakt in i fremtiden.