Audition 2018 – Stångåstaden


Audition 2018

Byn fick för tredje året i rad uppdraget att ta fram en kampanj för att locka ungdomar att söka sommarjobb hos Stångåstaden via Audition.

Vi valde denna gång att fokusera på vad ett sommarjobb hos Stångåstaden kan ge i form av minnen, erfarenheter och personlig utveckling. Fyra tidigare sommarjobbare fick illustrera sina erfarenheter genom att på ett handfast sätt samla dem i varsin låda.

Resultatet blev ett antal filmer som spreds i sociala media, samt stortavlebilder som visades i Linköping. Kampanjen slog väl ut: 400 ungdomar kom till Audition när den hölls första lördagen i mars.