B&B Tools årsredovisning 2013/14

B&B Tools är en av nordens ledande leverantörer av industriförnödenheter och komponenter. Verksamheten i koncernen bedrivs under varumärkena Tools, Tools Momentum, Skydda, Essve, Gigant, Grunda och Luna. Bolaget är noterat på Mid-Cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm och omsätter 7,6 miljarder kronor.

Inför produktionen av 2013/14 års årsredovisning valde man att samarbeta med Byn, som hanterat design, orginalproduktion, projekt- och produktionsledning. Målet var att åstadkomma ett modernt och intressant men sparsmakat visuellt uttryck – och detta med en mycket tajt tidplan. Sagt och gjort.

 

bb_1 bb_2 bb_3 bb_4