Boo Energi

Boo Energi är en anrik utmanare på Storstockholms elmarknad. Byn fick efter en vunnen pitch i uppdrag att med viss varsamhet förnya företagets visuella identitet med ny logotyp och grafiska riktlinjer. Vi strävade efter enkelhet, smittande energi och en färgpalett som hämtar inspiration från sol, vind och vatten. I processen bjöd vi tidigt in kunden i arbetet med olika designteman för att tillsammans utforska tänkbara spår. Slutresultatet blev ett lättanvänt och tydligt formspråk där det inte minst är ”oo:na i ordet som gör det”

Logotyp Boo Energi