Kommunikation för alla – Stångåstaden


Hanbok i inkluderande kommunikation, uppslag
Hanbok i inkluderande kommunikation, checklistor
Hanbok i inkluderande kommunikation, register

Under vintern har Byn haft glädjen att få vara med och ta fram den här superviktiga boken: Kommunikation för alla – en handbok i inkluderande kommunikation från Stångåstaden. 

Tanken är att boken ska ge handledning och inspiration för alla som jobbar med Stångstadens kommunikation. Målet är att alltid vara inkluderande, så att alla kan förstå och känna igen sig. Det handlar om att utmana normer, att motverka stereotyper, att ha en bred representation och att kommunicera på sätt som blir tillgängligt för alla.

Handboken innehåller både övergripande riktlinjer och detaljerade checklistor samt massor av konkreta tips. Kommunikation för alla är en fullmatad handbok som vägleder Stångåstaden i deras ambition att finnas till för alla.

Handboken har tagits fram genom ett nära samarbete mellan Stångåstaden, Byn och en rad experter inom området. Byn har framför allt jobbat med formgivning, copy och bildurval – samt varit bollplank för innehållet.

Kommunikation för alla är nominerad i Publishingpriset 2017, i kategorin Handböcker och läromedel.