Länsförsäkringar Bergslagen Återbäring 2018

Som en naturlig fortsättning på jubileumskampanjen Pedalkraft, där Länsförsäkringar Bergslagen utmanade sig själva och kunderna att byta bilkilometer mot cykelkilometer,  rullade 2018:års återbäringskampanj vidare med cykeltema. Det övergripande budskapet ”Framåt Tillsammans sedan 1848” ville vi också ta fasta på.

Det kändes naturligt att bjuda in och lyfta fram kunderna i kommunikationen. Länsförsäkringar Bergslagen är ju ett kundägt bolag – och återbäringen är en handgriplig manifestation av detta. En del av bolagets överskott betalas helt enkelt tillbaka till ägarna. Under budskapet ”170 miljoner tillbaka – till alla som driver oss framåt”, tog vi fasta på att det var just kundernas långsiktiga bästa som alltid varit bolagets mål.

Därför började vi med en efterlysning av kunder på facebook av kunder som ville medverka i reklamen. Det blev omedelbart tydligt att Länsförsäkringar Bergslagen har många nöjda kunder – vi tvingades välja bland mer än 75 olika intresseanmälningar. Resultatet blev bland annat fem filmer som kopplar samman då och nu, syfte och mening, trygghet och glädje.

Varmt tack till alla medverkande i filmerna, till Länsförsäkringar Bergslagen och till det mycket trevliga produktionsbolaget Indept.

 

Se filmerna här: