Länsförsäkringar Jönköpings årsredovisning

En årsredovisning kan göras på många olika sätt. Länsförsäkringar Jönköping ville nå ut bredare till kunder och hela länet med allt sin verksamhet. Lösningen blev magasinet Året i länet.

Byn höll i layout, redaktörsskap och texter, i tätt samarbete med Länsförsäkringar Jönköping. Vi ville göra den inbjudande och aptitlig, men med tydlig grafisk avsändare. Vi skildrade förstås alla grenar i bolagets breda verksamhet – försäkring, bank, pension, fastighetsförmedling – men la lite extra kraft på att lyfta det starka hållbarhetsarbetet. Hela tiden med kunderna och medarbetarna i fokus, och med nyttiga tips kring allt från ung ekonomi till husköp.

Ett roligt projekt som nått ut brett i hela Jönköpings län!