Länsförsäkringar Kalmar

En av våra nya kunder för året är Länsförsäkringar Kalmar län. De delar i år ut 77 miljoner kronor i återbäring till sina kunder, vilket de ville berätta om. Men de ville också definiera och förstärka sitt varumärke och sin unika position som lokalt, kundägt bolag i Kalmar län.

Utgångspunkten var att visa bolagets djupa engagemang i lokalsamhället och att dess enda drivkraft är att verka för Kalmar läns bästa, inklusive människorna som bor där.

Vår första insats blev att ta fram det varumärkesstärkande budskapet
”Här för länet. Här för dig.” Ett budskap som vi med enkla medel gjorde lokala varianter av:

”Här för Kalmar. Här för dig.”
”Här för Högsby. Här för dig.”
”Här för Kristdala. Här för dig.”
Och så vidare.

Med det övergripande budskapet som grund gjorde vi ett koncept för återbäringen, där vi på ett tydligt sätt kombinerade återbäringen med både känslan för bygden och för de enskilda kunderna.