Let’s move the horizon.

MHI Vestas Offshore Wind har ett tydligt uppdrag: att snabbt bli världens ledande aktör och auktoriteten inom vindkraft till havs. Företaget startade i april 2014 med drygt 400 anställda från dag ett. Byn fick uppdraget att ta fram kommunikationskoncept och material för lanseringen. Under temat ”Let’s move the horizon” presenterar MHI Vestas Offshore Wind sin ambition att förändra hur världen ser på vindkraft, som både ekologiskt och ekonomiskt hållbar energikälla. Den outnyttjade potentialen i de konstant starka vindarna över världshaven är enorm, men riskerna är också stora. Därför behövs en stark och pålitlig partner som kan förvandla det som många fortfarande ser som spännande projekt till fullt industrialiserad storskalig energiproduktion. Ett oerhört inspirerande uppdrag för Byn, helt enkelt.

För fotot i lanseringsmaterialet står den Köpenhamnbaserade fotografen Tom Lindboe.

mvow_1
mvow3mvow2mvow4