Linköpings Stadsmission – Julkampanj

Under hösten 2018 jobbade vi i ett nära samarbete med en för oss ny kund vars syfte och budskap engagerade oss djupt. Stadsmissionen i Linköping behövde hjälp med en julkampanj med mål att dels öka vetskapen om Stadsmissionen som verksamhet och dels dra in pengar till kampen mot ungas psykiska ohälsa.

Med kampanjen ”Vi behöver prata om livet” ville vi påvisa dubbelheten i vad psykisk ohälsa kan vara. Ingenting är svart eller vitt, så inte heller psykisk ohälsa. Någonting vi alla skulle må bra av att prata mer öppet om.

Med hjälp av Lavette Film tog vi fram ett filmmaterial där vi med vardagssituationer ville gestalta det psykiska måendets många ansikten. Filmen landar i ett konstaterande som både kan tolkas som ett budskap från Stadsmissionen och som en uppmaning till alla Linköpingsbor: “Vi behöver prata om livet – med fler än någonsin”.