Norra staden – Grafisk identitet

norrastaden_webb_01

Som en triangel med spetsen uppåt, direkt norr om Norrköpings resecentrum, ligger Butängen – Norrköpings oslipade diamant. Ett område som nu ska omvandlas, och bli en förlängning av innerstaden. Under namnet Norra Staden är målet att skapa en stadsdel med blandad bebyggelse och pulserande citykänsla – attraktiv för boende, kontor och andra verksamheter, med direkt anslutning till Norrköpings nya resecentrum.

På uppdrag av Norra Staden Fastighetsutveckling AB, som ägs av Norrköpings kommun, har Byn tagit fram en grafisk identitet för bolaget och den nya stadsdelen. En identitet som med sitt ursprung i Norrköpings kommuns Let’s Create-mönster ger en känsla av optimism, glädje och energi.