Norrköpingskontraktet

Inför hösten 2018 fick vi uppdraget att ta fram ett övergripande kommunikationskoncept för Norrköpings kommunala bostadsbolag Hyresbostäder. Eftersom vi redan definierat varumärkets positionerande budskap ”Tillsammans skapar vi staden vi längtar hem till” ville vi tydliggöra Hyresbostäders uppdrag. 

Vi kom fram till att berättelsen skulle ta avstamp i hur Hyresbostäder och Norrköpingsborna påverkat varandra, från det att bolaget grundades år 1946 fram till dagens utmaningar. Den skulle även svara på ett antal frågor; varför finns Hyresbostäder? Vad är uppdraget? Vad skiljer Hyresbostäder från andra bostadsbolag? På vilket sätt och hur bidrar bolaget till ett bättre Norrrköping?

Som kommunalt bostadsbolag sträcker sig Hyresbostäders uppdrag längre än till att ”bara” förse stadens invånare med bostäder. De arbetar också för att Norrköping som stad är en attraktiv, innovativ, miljösmart och trygg plats att leva på. Och att det dessutom finns meningsfulla aktiviteter för, framför allt de unga, Norrköpingsborna. Konceptet Norrköpingskontraktet speglar deras allmännyttiga uppdrag – Hyresbostäders deal med hela Norrköping.

Det här uppdraget, den här dealen, valde vi att gestalta som fem paragrafer i ett kontrakt, Norrköpingskontraktet. Ett sätt för Hyresbostäder att visa vilka de är, vad de står för och vad de lovar. Men även en möjlighet att prata om deras konkreta erbjudanden och visa på vad man som Norrköpingsbo själv kan göra för att skapa en stad att längta hem till.

 

Alla

I första steget blev Norrköpingskontraktet en kampanjsida och en längre video som distribuerades på sociala medier och Youtube. Våren 2019 gick kampanjen in i fas två där vi tog fasta på det ord som är gemensamt för alla paragrafer i kontraktet, nämligen ”Alla”. Med ordet Alla gjorde vi en stor take over i Norrköping för att få så mycket exponering som möjligt och väcka nyfikenhet kring kontraktet. Den omfattade stortavlor, några av stadens tidningar och nya kortare filmer i sociala medier.

Med i produktion var Crelle Photography, Hamrén Media, och InDept.