Ottobock ”Do good. With the best.”

Ottobock är en av världens ledande aktörer inom ortopediska hjälpmedel och tjänster. I Skandinavien har man både egen tillverkning, produktutveckling och driver ett 30-tal ortopedtekniska center i Finland och Sverige. Att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt på en konkurrensutsatt marknad. Därför vände sig Ottobock till Byn för att få hjälp med att  ta fram en ny Employer-branding-plattform som stöd för att kommunicera med både befintliga och potentiella medarbetare. Resultatet, ”Do good. With the best.”, lyfter fram det stora engagemang många medarbetare visar i sitt arbete, som ju handlar om att hjälpa andra människor att öka eller bibehålla sin rörlighet.

Plattformen hade premiär på mässan Ortopedteknik 2015 i oktober och togs ut i både trycksaker och en interaktiv iPad-lösning.

 

OB_massa