Tillsammans mot framtiden

Sjöfartsverket är inne i en omfattande förändringsprocess, där kartan för verksamheten ritats om i grunden. Nya krav och utmaningar har också skapat nya möjligheter, som man vill möta i nästa samverkan med sjöfart och näringsliv.

För att få fram budskapet på ett pedagogiskt och nytt sätt tog Byn fram en helt ny presentation som bygger på animerade illustrationer.
Här nedan kan du se exempel på några av de 25 animationerna som gjordes.

sjofartsverket-3

helikopter-2

finanskris

kista

tishor