”Häpnadsväckande” genomslag för Sopra Sterias lansering


Under hösten 2017 fick Byn uppdraget att ta fram ett nytt kommunikationskoncept inför lanseringen av den internationella IT-konsultjätten Sopra Steria i Sverige. Sopra Steria hade köpt det välrenommerade svenska konsultbolaget Kentor och ville nu både stärka sitt arbetsgivarvarumärke – och lansera sig externt.

Vi fick möjlighet att skapa konceptet från grunden och såg möjlighet att använda många av de tankar vi har när det gäller utveckling av syftesdrivna varumärken, intern förankring och storytelling. Häng med och se hur Sopra Sterias resa mot att bli Sveriges ledande partner inom digital transformation nu har börjat.

Varumärkes- och budskapsplattform

Sopra Steria och Byn såg stora möjligheter i att ta fram en ny budskapsplattform för att skapa enhetlighet i kommunikationen redan från början. Byn gjorde därför djupintervjuer med svenska medarbetare på alla nivåer – och representanter från koncernen. Vi sammanställde och formulerade bolagets vision, mission, affärsidé, budskap och filosofi i ett lättanvänt och överskådligt dokument som nu är grunden för all kommunikation från Sopra Steria.

Kommunikationskonceptet

Intervjuerna med medarbetarna innehöll bland annat ett antal frågor som vid en första anblick kan verka naiva, men som om man ger sig tid att fundera över dem skapar en bild av syftet med bolaget. Varför finns vi? För vem finns vi? Vad kan vi tillföra till världen som ingen annan kan?

Svaren på frågorna var så tankeväckande och inspirerande att de ofta kunde användas näst intill ordagrant i vårt lanseringskoncept. ”Vi finns för visionärerna” svarade någon. ”Vi är här för att andra ska ta sig vidare” svarade en annan.

Själva syftet med bolaget, som Sopra Sterias medarbetare hjälpt oss att formulera, blev sedan grunden i vårt kommunikationskoncept. Visuellt gick vi på en linje där medarbetarna själva agerar, som ljuspunkter i en mörkare omvärld.

Intern förankring och lansering

Den tredje februari 2018 kom så sanningens minut. Alla timmar av intervjuer, filmande och fotograferande hade satts samman i ett koncept som först såg dagens ljus på Sopra Sterias kick-off. Kommunikationskonceptet presenterades i en pedagogisk och inspirerande film, och medarbetarna fick också se de första kampanjenheterna; till exempel den en och en halv minut långa imagefilm som vi spelat in bara veckor innan.
När den sista filmrutan slocknat utbröt dånande applåder – greppet att använda verkliga medarbetare och kollegor, och att sätta ord på deras gemensamma strävan var precis det som behövdes för att inspirera och skapa stolthet kring det nya varumärket Sopra Steria.

Extern lansering

Direkt efter kick-offen rullade en välkoordinerad lanseringskampanj ut på facebook, Linkedin, Youtube, stortavlor i tunnelbana och i affärspress. Genom att jobba med en längre kommunikationsplan ville vi skapa känslan av kontinuerlig närvaro, så att alla kunder och potentiella medarbetare skulle förstå att ”Vi är här”.

Utfall av lanseringens första del

Lanseringskampanjen av Sopra Steria har gett flera värdefulla insikter i hur nya kommunikationskoncept kan skapas, förankras och rullas ut. Några enskilda kampanjresultat sticker ut. Bland annat visade sig den längre imagefilmen fungera extremt bra som reklamfilm på Youtube. Hela 55% av de som exponerats för filmen inför det klipp de letat efter valde att se HELA Sopra Steria-filmen, trots att den går att ”klicka bort” efter några sekunder. En av bannerlösningarna på DI.se gav en click-through-rate, CTR, på 1,65%. ”Häpnadsväckande” enligt DI, särskilt jämfört med genomsnittlig CTR, som brukar ligga på 0,07%. Rent konkret märker Sopra Steria också en tydlig ökning i antal jobbsökande, och att kandidaterna som söker jobb refererar till kampanjen.

Den största belöningen för oss på Byn är ändå när vi ser hur Sopra Sterias medarbetare fotograferar sig själva framför sin reklam och använder kampanjbudskapen, till exempel ”Jag är här för att du ska ta dig dit” som presentationstexter i sina personliga LinkedIn-profiler.

 

Fortsättning följer

Sopra Sterias resa i Sverige har bara börjat. Tillväxtmålen är högt ställda och vi på Byn ser fram emot att fortsätta hjälpa den här modiga, värderingsstyrda kunden mot nya mål.