Sveriges största Brandövning

Sveriges största Brandövning, logotyp
Sveriges största Brandövning, kampanjsajt
Sveriges största Brandövning, kampanjsajt
Webb och stortavla för Sveriges största Brandövning

Inför Länsförsäkringar Östgötas 175-årsfirande fick Byn i uppdrag att ta fram idéer och koncept som på olika sätt belyser och manifesterar bolagets hållbarhetsarbete. En av dessa idéer var ”Sveriges största Brandövning.” Det började med en enkel fråga: ”Har du någonsin gjort en brandövning hemma?”

Med inspiration från Världsnaturfondens ”Earth Hour” och Länsförsäkringars eget skadeförebyggande arbete bjöds både privatpersoner, skolor, förskolor och arbetsplatser in att delta i Sveriges Största Brandövning under vecka 42.

Byn stod för idé, kampanjkoncept, webbdesign, innehållsproduktion, och kampanjutföranden i olika kanaler. Extra roligt var att Sveriges Radio P4 strax före veckan ägnade en hel morgonsändning åt temat brandövning, bland annat med intervjuer av lyssnare.

Vinnare Agda 2017 – Årets marknadsförare
Med kampanjen Sveriges största Brandövning vann Byn och Länsförsäkringar Östgöta den fina utmärkelsen Årets marknadsförare i Östergötland i Agda 2017. Priset är tävlingens största, och den mest prestigefyllda kategorin att vinna. Vinsten går till den byrå och uppdragsgivare som ”stått för en väl genomtänkt och konsekvent genomförd marknadsföringsprestation under det gångna året”.

Juryns motivering: ”Uppdraget bestod i att få en tydligt definierad målgrupp att göra något de flesta gjort i skolan eller på jobbet men väldigt sällan hemma. Med ett skolboksexemplariskt kampanjupplägg och strategi med bl a kampanjwebb, instruktionsfilmer, radioreklam, utomhus, kundmagasin, event, PR, digital spridning och t om viral naturlig spridning påverkades målgruppen att engagera sig i det som rubricerades som både en livsviktig och även Sveriges största aktivitet i sitt slag. Kampanjen var lättbegriplig och med ett personligt, informativt och instruktivt vardagstilltal överträffades uppsatta mål. Vinnaren sätter byråkompetens från Östergötland på en hög rättvis nivå då fler län i Sverige kommer att ta efter denna lyckade kampanjidé. Före kampanjen hade 15% av kundens målgrupp, barnfamiljer, övat hemma, under kampanjens peakvecka hade siffran ökat till fantastiska 70%.”