TDO blir Citedo

Visuell identitet Citedo

Det stockholmsbaserade IT- och printföretaget TDO har genomgått många förändringar de senaste åren. Verksamheten har utvecklats till att omfatta allt fler IT-tjänster. Kunderna har blivit allt större. Ägarbilden har förändrats. Som en konsekvens och manifestation av allt detta beslutade man sig för att helt enkelt byta namn på bolaget. TDO blev Citedo.

Byn har arbetat med namn, logotyp, ny visuell identitet och budskapsplattform för Citedo. Ny hemsida kommer lanseras vid årsskiftet 2016/17.