Efter genomförd upphandling har Hyresbostäder i Norrköping nu valt att teckna ramavtal med Byn för strategiska och kreativa kommunikationstjänster. För oss på Byn känns det extra roligt att välkomna Hyresbostäder, inte minst eftersom bolaget är en av de starkast drivande krafterna i den intensiva stadsutveckling som Norrköping bara sett början av. Hyresbostäder, som är helägt av Norrköpings Kommun, är också starkt engagerade i frågor som rör ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Frågor som ligger oss på Byn varmt om hjärtat.